Gebruiksvoorwaarden

Door onze site te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met de hierin vervatte voorwaarden en alle toekomstige wijzigingen en aanpassingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen, wijzigingen en herzieningen. Als u niet akkoord gaat, gebruik onze site dan niet.

Onze website maakt het uploaden, delen en algemeen bekijken van verschillende soorten inhoud mogelijk, waardoor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers inhoud voor volwassenen kunnen delen en bekijken, inclusief seksueel expliciete afbeeldingen en video.

De website kan ook bepaalde links bevatten naar websites van derden die op geen enkele manier eigendom zijn van of beheerd worden door ons. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid en de praktijken van websites van derden. We kunnen de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden.

U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en/of meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en van waaruit u de website bezoekt als de meerderjarigheid hoger is dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar en/of meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en van waaruit u de website bezoekt, mag u de website niet gebruiken.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst die illegaal, onwettig, intimiderend, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, lasterlijk, hatelijk of racistisch is.

U stemt er ook mee in dat u geen materiaal zult plaatsen, uploaden of publiceren dat virussen of enige code bevat die is ontworpen om een ​​computer te vernietigen, te onderbreken, de functionaliteit te beperken of te controleren.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst, uploadt of publiceert die opzettelijk of onopzettelijk in strijd is met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst, uploadt of publiceert waarin illegale activiteiten worden afgebeeld, noch enige vorm van wreedheid jegens dieren; U stemt ermee in onze site niet te gebruiken op een manier die ons zou kunnen blootstellen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

De inhoud van onze site mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk ander doel dan ook zonder of voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door een video op onze site in te dienen, stemt u ermee in dat u geen materiaal zult indienen waarop copyright rust of waarop eigendomsrechten van derden rusten, noch materiaal zult indienen dat obsceen, illegaal, onwettig, lasterlijk, intimiderend, hatelijk is of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd.